Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 97940Overige besluiten van algemene strekking



Gemeente Heerlen – intrekken uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Heerlen 2017

Het oude uitvoeringsbesluit afvalverordening gemeente Heerlen 2017 komt op 24 april 2019 te vervallen. Het nieuwe uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Heerlen 2019 treed op 24 april 2019 in werking.