Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2019, 97729Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning van Ladonkseweg ong. te Boxtel

 

Ontvangen op 4 april 2019:

- Ladonkseweg ong.: het uitbreiden van een bedrijfsruimte

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl