Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 97718Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 9 mei 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Bestuur/Financiën

 

op: donderdag 9 mei 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen / zaal Leuvenheim

 

Agendapunten

De eerste 6 agendapunten zijn gecombineerd met beide fora.

 

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

7. Horecavergunning de Bhoele (ter bespreking)

Raadsvoorstellen

8. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit

9. Begroting en kadernota VNOG

10. Omgevingsdienst Veluwe IJssel, jaarrekening 2018 / Programmabegroting 2020

11. Sluiting