Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 97565Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Lijnbaan 9 in Leek

Op 16 april 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Lijnbaan 9 in Leek. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z201901436. De melding betreft:

  • het slopen van een bouwwerk

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.