Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 97562VerordeningenWijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sittard-Geleen

Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Sittard-Geleen maken hierbij bekend dat per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sittard-Geleen wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn van de LOGA-circulaires (U201700653 en U201700735) en zijn deels van financiële aard en deels redactioneel.

 

 • I.

  Per 1 augustus 2017

 

 • A.

  Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

 •  

 • Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

 

 • B.

  Bijlage IIA, salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur, wordt de toelichting onder de salaristabel * vervangen door de volgende tekst:

 •  

 • Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

 • C.

  CAR: bijlage IIa

 •  

 • Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur

   

  Periodiek

   

  Schaal

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0

  1513

  1548

  1587

  1632

  1680

  1791

  2010

  2300

  2553

  2753

  1

  1548

  1600

  1653

  1705

  1760

  1873

  2094

  2393

  2661

  2882

  2

  1586

  1652

  1718

  1778

  1840

  1954

  2179

  2487

  2770

  3009

  3

  1624

  1704

  1784

  1850

  1920

  2036

  2264

  2580

  2879

  3137

  4

  1661

  1756

  1849

  1923

  2000

  2118

  2349

  2673

  2988

  3266

  5

  1699

  1808

  1915

  1996

  2080

  2200

  2433

  2766

  3096

  3394

  6

  1737

  1859

  1980

  2069

  2160

  2281

  2518

  2860

  3206

  3522

  7

  1775

  1911

  2046

  2142

  2240

  2362

  2603

  2953

  3314

  3650

  8

  1813

  1963

  2111

  2215

  2320

  2444

  2688

  3046

  3423

  3778

  9

  1850

  2015

  2177

  2287

  2401

  2526

  2772

  3139

  3532

  3907

  10

  1888

  2067

  2242

  2360

  2480

  2607

  2857

  3233

  3641

  4034

  11

  1926

  2119

  2308

  2433

  2561

  2689

  2942

  3326

  3749

  4162

 •  

  Periodiek

   

  Schaal

  10A

  11

  11A

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  0

  3035

  3298

  3630

  3963

  4424

  4700

  5054

  5412

  5988

  6637

  1

  3166

  3435

  3767

  4099

  4558

  4861

  5241

  5629

  6223

  6890

  2

  3297

  3571

  3903

  4234

  4692

  5023

  5427

  5846

  6457

  7142

  3

  3429

  3707

  4039

  4368

  4825

  5184

  5614

  6064

  6692

  7394

  4

  3560

  3844

  4175

  4502

  4959

  5346

  5800

  6282

  6926

  7646

  5

  3692

  3980

  4309

  4636

  5093

  5508

  5987

  6499

  7161

  7898

  6

  3823

  4117

  4443

  4769

  5227

  5669

  6174

  6716

  7396

  8150

  7

  3955

  4252

  4577

  4903

  5360

  5831

  6361

  6934

  7630

  8403

  8

  4086

  4386

  4710

  5036

  5494

  5993

  6548

  7151

  7865

  8655

  9

  4216

  4520

  4844

  5170

  5628

  6154

  6734

  7369

  8099

  8907

  10

  4345

  4653

  4977

  5304

  5761

  6315

  6921

  7586

  8334

  9159

  11

  4474

  4787

  5111

  5438

  5895

  6477

  7108

  7804

  8568

  9411

 

 • D.

  CAR: bijlage II

 •  

 • Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 augustus 2017

 •  

   Regelnummer

   Garantieschalen

  33

  3425

  35

  3550

  37

  3673

  39

  3785

  41

  3903

  43

  4025

  45

  4155

  47

  4281

  49

  4402

  51

  4524

  53

  4640

  57

  4886

  59

  5002

  61

  5124

  63

  5261

  67

  5564

  69

  5717

  73

  6019

  75

  6172

  77

  6346

  79

  6517

  81

  6688

  83

  6875

  85

  7075

  87

  7276

  89

  7479

  91

  7680

  93

  7881

  95

  8086

 

 • E.

  CAR: bijlage IVa1

 •  

 • Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 augustus 2017

 •  

  ervaringsjaar/ periodiek

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  aanloopbedrag 1

  1818

  1856

  1895

  1945

  2204

  2577

  aanloopbedrag 2

  0

  1945

  2003

  2072

  2330

  2698

  aanloopbedrag 3

  0

  0

  0

  2204

  2454

  2826

  0

  1895

  2072

  2139

  2330

  2577

  2894

  1

  1945

  2139

  2204

  2393

  2639

  2970

  2

  2003

  2204

  2269

  2454

  2698

  3041

  3

  2072

  2269

  2330

  2514

  2762

  3101

  4

  2139

  2330

  2393

  2577

  2826

  3168

  5

  2204

  2393

  2454

  2639

  2894

  3235

  6

  2269

  2454

  2514

  2698

  2970

  3299

  7

  2330

  2514

  2577

  2762

  3041

  3357

  8

  2393

  2577

  2639

  2826

  3101

  3416

  9

  2454

  2639

  2698

  2894

  3168

  3476

  10

  2514

  2698

  2762

  2970

  3235

  3536

  11

  0

  2762

  2826

  3041

  3299

  3602

  12

  0

  0

  2894

  3101

  3357

  3668

  13

  0

  0

  2970

  3168

  3416

  3728

  14

  0

  0

  3041

  3235

  3476

  3785

  15

  0

  0

  3101

  3299

  3536

  3842

  uitloopbedrag 1

  2639

  2894

  3235

  3476

  3668

  3961

  uitloopbedrag 2

  0

  3041

  3357

  3668

  3785

  4085

  uitloopbedrag 3

  0

  0

  0

  3785

  3903

  4217

 

 • F.

  CAR: bijlage IIb

 •  

 • Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 augustus 2017

 •  

   

   jaarvergoeding

   uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

   uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

   uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

   1. Aspirant manschap a

  344

  10,66

  19,92

  13,27

   2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

  344

  12,24

  23,01

  15,33

   3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

  344

  13,57

  25,46

  16,98

   4. Bevelvoerder

  517

  17,01

  31,98

  21,31

   5. Officier van dienst

  4075

  0,00

  40,75

  0,00

   6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

  5852

  0,00

  58,52

  0,00

   7. Commandant van dienst

  8705

  0,00

  65,31

  0,00

 

 • G.

  CAR: bijlage IIc

 •  

 • Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 augustus 2017

 •  

   

   jaarvergoeding

   uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

   uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

   uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

   1. Aspirant manschap A

  348

  10,80

  20,26

  13,49

   2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

  348

  12,47

  23,47

  15,64

   3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

  348

  13,82

  25,87

  17,26

   4. Bevelvoerder

  525

  17,30

  32,46

  21,64

   5. Officier van dienst

  4153

  0,00

  41,53

  0,00

   6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

  5958

  0,00

  59,58

  0,00

   7. Commandant van dienst

  8869

  0,00

  66,47

  0,00

 

 • II.

  Per 1 december 2017

 

 • A.

  CAR-tekst met toelichting

   

 • In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6%” vervangen door: “6,5%”.

   

 • III.

  Per 1 januari 2018

 

 • A.

  CAR-tekst met toelichting per 1 januari 2018

 •  

 • Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

 •  

 • Met ingang van 1 januari 2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%

   

 • B.

  CAR: bijlage IIa

 •  

 • Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018, nieuwe structuur

 •  

  Periodiek

   

  Schaal

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0

  1535

  1571

  1611

  1657

  1705

  1818

  2040

  2335

  2591

  2795

  1

  1571

  1624

  1677

  1731

  1786

  1901

  2126

  2429

  2701

  2925

  2

  1610

  1677

  1744

  1805

  1867

  1984

  2212

  2524

  2812

  3054

  3

  1648

  1729

  1810

  1878

  1949

  2067

  2298

  2618

  2922

  3185

  4

  1686

  1782

  1877

  1952

  2030

  2150

  2384

  2713

  3032

  3315

  5

  1725

  1835

  1943

  2026

  2111

  2233

  2470

  2808

  3143

  3445

  6

  1763

  1887

  2010

  2100

  2193

  2315

  2556

  2903

  3254

  3575

  7

  1801

  1940

  2076

  2174

  2274

  2398

  2642

  2997

  3364

  3705

  8

  1840

  1993

  2143

  2248

  2355

  2481

  2728

  3092

  3474

  3835

  9

  1878

  2045

  2209

  2322

  2437

  2564

  2814

  3187

  3585

  3965

  10

  1917

  2098

  2276

  2396

  2518

  2646

  2900

  3281

  3695

  4095

  11

  1955

  2151

  2342

  2470

  2599

  2729

  2986

  3376

  3805

  4225

 •  

  Periodiek

   

  Schaal

  10A

  11

  11A

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  0

  3080

  3348

  3685

  4022

  4490

  4770

  5129

  5493

  6078

  6737

  1

  3214

  3486

  3823

  4161

  4626

  4934

  5319

  5713

  6316

  6993

  2

  3347

  3625

  3962

  4297

  4762

  5099

  5509

  5934

  6554

  7249

  3

  3481

  3763

  4100

  4433

  4897

  5262

  5698

  6155

  6792

  7505

  4

  3614

  3901

  4238

  4569

  5033

  5426

  5887

  6376

  7030

  7761

  5

  3747

  4040

  4373

  4705

  5169

  5590

  6077

  6596

  7268

  8017

  6

  3880

  4179

  4509

  4840

  5305

  5754

  6267

  6817

  7506

  8273

  7

  4014

  4316

  4645

  4976

  5441

  5918

  6457

  7038

  7745

  8529

  8

  4147

  4451

  4781

  5112

  5577

  6083

  6646

  7258

  7983

  8784

  9

  4279

  4587

  4916

  5248

  5712

  6246

  6835

  7480

  8221

  9041

  10

  4410

  4723

  5052

  5384

  5848

  6410

  7025

  7700

  8459

  9296

  11

  4541

  4859

  5188

  5520

  5984

  6574

  7215

  7921

  8697

  9553

 

 • C.

  CAR: bijlage II

 •  

 • Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 januari 2018

 •  

  Regelnummer

  Garantieschalen

  33

  3476

  35

  3603

  37

  3729

  39

  3842

  41

  3961

  43

  4086

  45

  4217

  47

  4345

  49

  4468

  51

  4592

  53

  4710

  57

  4959

  59

  5077

  61

  5201

  63

  5340

  67

  5648

  69

  5802

  73

  6109

  75

  6264

  77

  6441

  79

  6615

  81

  6788

  83

  6978

  85

  7182

  87

  7386

  89

  7591

  91

  7795

  93

  8000

  95

  8207

 

 • D.

  CAR: bijlage IVa1

 •  

 • Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 januari 2018

 •  

  ervaringsjaar/ periodiek

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  aanloopbedrag 1

  1846

  1884

  1923

  1974

  2237

  2616

  aanloopbedrag 2

  0

  1974

  2033

  2103

  2365

  2738

  aanloopbedrag 3

  0

  0

  0

  2237

  2490

  2869

  0

  1923

  2103

  2171

  2365

  2616

  2937

  1

  1974

  2171

  2237

  2428

  2678

  3015

  2

  2033

  2237

  2303

  2490

  2738

  3086

  3

  2103

  2303

  2365

  2551

  2803

  3148

  4

  2171

  2365

  2428

  2616

  2869

  3215

  5

  2237

  2428

  2490

  2678

  2937

  3284

  6

  2303

  2490

  2551

  2738

  3015

  3349

  7

  2365

  2551

  2616

  2803

  3086

  3408

  8

  2428

  2616

  2678

  2869

  3148

  3467

  9

  2490

  2678

  2738

  2937

  3215

  3528

  10

  2551

  2738

  2803

  3015

  3284

  3589

  11

  0

  2803

  2869

  3086

  3349

  3656

  12

  0

  0

  2937

  3148

  3408

  3723

  13

  0

  0

  3015

  3215

  3467

  3784

  14

  0

  0

  3086

  3284

  3528

  3842

  15

  0

  0

  3148

  3349

  3589

  3899

  uitloopbedrag 1

  2678

  2937

  3284

  3528

  3723

  4020

  uitloopbedrag 2

  0

  3086

  3408

  3723

  3842

  4146

  uitloopbedrag 3

  0

  0

  0

  3842

  3962

  4280

 

 • E.

  CAR: bijlage IIb

 •  

 • Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

 •  

   

   jaarvergoeding

   uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

   uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

   uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

   1. Aspirant manschap a

  349

  10,82

  20,22

  13,47

   2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

  349

  12,42

  23,36

  15,56

   3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

  349

  13,77

  25,84

  17,23

   4. Bevelvoerder

  525

  17,27

  32,46

  21,63

   5. Officier van dienst

  4136

  0,00

  41,36

  0,00

   6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

  5940

  0,00

  59,40

  0,00

   7. Commandant van dienst

  8836

  0,00

  66,29

  0,00

 

 • F.

  CAR: bijlage IIc

 •  

 • Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

 •  

   

   jaarvergoeding

   uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

   uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

   uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

   1. Aspirant manschap A

  353

  10,96

  20,56

  13,69

   2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

  353

  12,66

  23,82

  15,87

   3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

  353

  14,03

  26,26

  17,52

   4. Bevelvoerder

  533

  17,56

  32,95

  21,96

   5. Officier van dienst

  4215

  0,00

  42,15

  0,00

   6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

  6047

  0,00

  60,47

  0,00

   7. Commandant van dienst

  9002

  0,00

  67,47

  0,00

 

 • G.

  Artikel 1:2c wordt gewijzigd en komt te luiden:

 •  

 • Artikel 1:2c Aanstellingen op grond van de banenafspraak

  • 1.

   In afwijking van artikel 3:1 kan het college voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak valt en onvoldoende arbeidsvermogen heeft om een reguliere functie te bekleden, een samenstel van taken vaststellen.

  • 2.

   Het college kan voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak valt en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, in afwijking van artikel 3:3, een salaris vaststellen met toepassing van salarisschaal A.

  • 3.

   Het college kan voor de ambtenaar die onder de Wajong doelgroep valt en voldoende arbeidsvermogen heeft om zelfstandig een reguliere functie te bekleden of niet in aanmerking komt voor loondispensatie, op grond van artikel 3:3 een salaris vaststellen aan de hand van zijn functieschaal zoals opgenomen in de salaristabel in bijlage IIa.

  • 4.

   Indien loondispensatie wordt toegekend, kan het college het salaris en de salaristoelagen van de ambtenaar naar rato van de loonwaarde conform de loondispensatie verminderen. Het naar loonwaarde bepaalde salaris van de ambtenaar vermeerderd met de Wajongaanvullingsuitkering is gelijk aan het wettelijk minimumloon.

  • 5.

   Indien loonkostensubsidie wordt toegekend, kan het college het salaris en de salaristoelagen van de ambtenaar naar rato van de loonwaarde niet verminderen. Het salaris van de ambtenaar is gelijk aan het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie vergoedt aan het college het verschil tussen het naar loonwaarde bepaalde salaris van de ambtenaar en het wettelijk minimumloon.

  • 6.

   Voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak valt, gelden niet de in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a , b en c genoemde minimumbedragen.

  • 7.

   Voor de ambtenaar die onder de Wajong doelgroep valt en voldoende arbeidsvermogen heeft om zelfstandig een reguliere functie te bekleden, gelden als minimumbedragen de bedragen genoemd in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a, b en c naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

    

 • De toelichting op artikel 1:2c wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

 • Gemeenten kunnen ambtenaren aanstellen vanwege de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Om de instroom van deze doelgroepen te bevorderen, maakt de CARUWO het mogelijk om het salaris af te stemmen op de verdiencapaciteit of de loonwaarde. De doelgroepen van de Wet Banenafspraak zijn gedefinieerd in artikel 38b Wet financiering sociale verzekeringen.

 

 • In salarisschaal A is het salaris bij periodiek 0 het wettelijk minimumloon en is het salaris bij periodiek 11 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen in schaal A worden, in plaats van op de salarisontwikkeling in de Cao Gemeenten, geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari bijgesteld. De actuele schaalbedragen worden na goedkeuring door het LOGA gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

 • Lid 1

 • De omschrijving van deze doelgroep staat in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 38b lid 1 sub a. In salarisschaal A is het salaris bij periodiek 0 het wettelijk minimumloon en is het salaris bij periodiek 11 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen in schaal A worden, in plaats van op de salarisontwikkeling in de Cao Gemeenten, geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari bijgesteld. De actuele schaalbedragen worden na goedkeuring door het LOGA gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 •  

  • H.

   Artikel 2:2 wordt, inclusief titel, gewijzigd en komt te luiden:

    

  • Onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid

    

  • Artikel 2:2

   • 1.

    Voor aanstelling kan slechts in aanmerking komen hij van wie - na een daartoe door of vanwege het tot aanstelling bevoegd bestuursorgaan gehouden onderzoek - kan worden aangenomen, dat hij in voldoende mate beschikt over de hoedanigheden tot het verrichten van de hem op te dragen werkzaamheden.

   • 2.

    Het college treft maatregelen, waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens, ontvangen op grond van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, te allen tijde wordt gegarandeerd.

   • 3.

    Voor aanstelling kan als vereiste worden gesteld dat betrokkene een recente verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overlegt.

   • 4.

    Bij een functiewijziging, tewerkstelling of overplaatsing kan als vereiste worden gesteld dat de ambtenaar een recente verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in lid 3 overlegt.

   • 5.

    De vreemdeling, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet 2000 kan slechts voor een aanstelling in aanmerking komen indien hij beschikt over een tewerkstellingsvergunning tenzij hij van deze verplichting is uitgesloten krachtens artikel 3 van de Wet arbeid vreemdelingen.

 

 • I.

  In artikel 10d:24 worden de leden 2 en 3 gewijzigd en komen te luiden:

   

  • 2.

   Zowel de ambtenaar als het college kan een geschil over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract als bedoeld in artikel 10d:23 lid 5 voorleggen aan deze commissie.

  • 3.

   De commissie brengt een zwaarwegend advies uit over het geschil, bedoeld in lid 2

 •  

Aan de toelichting op artikel 10d:24 wordt een toelichting op lid 3 toegevoegd:

Lid 3

Het college kan slechts afwijken van het advies als het op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en/of het advies zodanig ernstig in gebreke is dat van het college in redelijkheid niet gevergd kan worden overeenkomstig het advies te besluiten.

 

Na inwerkingtreding van de WNRA is het advies weer bindend van aard vanwege de toepasselijkheid van het Burgerlijk Wetboek.

 

 • IV.

  Per 1 juli 2018:

 

 • A.

  CAR-tekst met toelichting per 1 juli 2018

 •  

 • In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6,5%” vervangen door: “6,75%”