Gemeenteblad van Wassenaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarGemeenteblad 2019, 97536Beschikkingen | afhandelingGemeente Wassenaar – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het resrtaureren van het tempeltje Prinsessentuin - Raadhuislaan 22, Wassenaar

Z/18/026602

Ontwerpbesluit

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 24 april 2019 zes weken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Voor het inzien van het ontwerpbesluit dient u wel een afspraak te maken. Dit kan via www.wassenaar.nl of telefonisch via 14070.

Het besluit kunt u ook inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging kunt u schriftelijk een zienswijze geven aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 499, 2240 AL Wassenaar ). Voor het mondeling geven van een zienswijze kunt u tot uiterlijk een week voor het einde van de termijn telefonisch een afspraak maken (telefoonnummer 14070).

Het college van burgemeester en wethouders betrekt de zienswijzen bij de besluitvorming. Tegen het besluit dat dan volgt, kan in beginsel alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingebracht.