Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 97496Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Ifftemalaan 43 in Leek

Op 5 april 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Ifftemalaan 43 in Leek. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z201901266. De melding betreft:

  • het slopen van een bouwwerk

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.