Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 97453Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor zilveren maan westerkwartier kadastraal sectie G, perceelnummer 1189

Op 10 april 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het zilveren maan westerkwartier op locatie kadastraal sectie G, perceelnummer 1189. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z201901344. De aanvraag betreft:

  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.