Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 9741Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (woning), Schans 0, 6088 ET Roggel

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

- het bouwen van een bouwwerk (woning) op het adres Schans 0, 6088 ET Roggel, ontvangen 21 december 2018