Gemeenteblad van Wassenaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarGemeenteblad 2019, 97399Beschikkingen | afhandelingGemeente Wassenaar – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het kappen van 5 naaldbomen. - Bloemcamplaan 2A, Wassenaar

Z/19/030412

De vergunning is naar de aanvrager verzonden op 15 april 2019 (verzenddatum).

Inzage

Gedurende zes weken na deze publicatie kunt u het besluit inzien in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan via www.wassenaar.nl of telefonisch via 14070.

Bent u het niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Vermeld daarin uw naam en adres, het zaaknummer, de datum van uw brief en de reden waarom u het niet eens bent. Vergeet niet uw brief te ondertekenen.

Voorlopige voorziening

Een besluit kan in de regel meteen worden uitgevoerd, ook als u tijdig een bezwaar heet ingediend. Wilt u dat niet, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dat kan ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor dient een bedrag aan griffierecht te betalen. Voor het digitaal indienen moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.