Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 96957Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Ruimte op donderdag 9 mei 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Ruimte

op: donderdag 9 mei 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen / raadzaal

 

Agenda

De eerste 6 agendapunten zijn gecombineerd met beide fora.

 

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen:

7. Bestemmingsplan ‘Brummen; parkeerterrein Koppelenburg’

8. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed d.m.v. een Energy Service Company (ESCo)

9. Bestemmingsplan Hallsedijk 53-55 Empe

10. Sluiting