Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 95694Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: het starten van een bedrijf, te weten een restaurant. Pancratiusstraat 9 te Heerlen

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding(en) heeft/hebben ontvangen:

Dossiernummer : 9473

Adres : Pancratiusstraat 9, 6411 KB te Heerlen

Activiteit : het starten van een bedrijf, te weten een restaurant

Datum van ontvangst : 9 april 2019

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

De hierboven vermelde melding(en) en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de gemeente Heerlen. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende melding bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.