Ter inzagelegging concept- erfgoedvisie Grondstof voor de toekomst

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de concept-erfgoedvisie ‘Grondstof voor de toekomst’ ter inzage ligt. Deze concept-erfgoedvisie geeft richting aan het erfgoedbeleid voor de gemeente Breda in de periode 2019 - 2015.

 

Ter inzage

De concept-erfgoedvisie ligt vanaf 19 april 2019 ter inzage op het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10 in Breda. Daarnaast is de concept erfgoedvisie digitaal te raadplegen als bijlage bij deze kennisgeving.

 

Zienswijzen

Van 19 april 2019 tot en met 1 juni 2019 kunt u digitaal uw zienswijze op de concept erfgoedvisie naar voren brengen via deze link. Ook kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Deze stuurt u naar de College van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl/contact.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter@breda, WhatsApp (06) 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Naar boven