Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 95196Beschikkingen | afhandelingIntrekken omgevingsvergunning Molenakkers 13 te Asten

De volgende omgevingsvergunning is onbevoegd verleend en het besluit tot intrekking is verzonden op genoemde datum:

 

Molenakkers 13 te Asten

het uitbreiden van een bedrijfspand 16-04-2019

 

Op 16 augustus 2018 (verzonden op 17 augustus) hebben wij omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Molenakkers 13 te Asten, met kenmerk Z18-0469. Wij hebben in de bezwarenprocedure tegen dit besluit geconstateerd dat er op 10 augustus 2018 een vergunning van rechtswege is ontstaan. Het college was dus niet meer bevoegd om het besluit van 16 augustus 2018 te nemen.

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot intrekking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.