Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 95178Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning van rechtswege Molenakkers 13 te Asten

De volgende omgevingsvergunning is van rechtswege ontstaan en bekendgemaakt op genoemde datum:

 

Molenakkers 13 te Asten

het uitbreiden van een bedrijfspand 16-04-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.