Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 94900Overige besluiten van algemene strekkingStemmen met een kiezerspas verkiezing Europees Parlement

 

De burgemeester van De Fryske Marren maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stembureau binnen Nederland.

 

Aanvragen kiezerspas U kun uw kiezerspas op twee verschillende manieren aanvragen:

  • 1.

    Mondeling aanvragen. U kunt uw kiezerspas mondeling aanvragen. Dit kan uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur, bij het gemeentehuis in Joure of het servicepunt in Balk of Lemmer.

  • 2.

    Schriftelijk aanvragen. U kunt schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u afhalen of aanvragen bij bureau verkiezingen of downloaden via www.defryskemarren.nl/verkieizngen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Als de aanvraag per post of mail binnenkomt, ontvangt u het document per post. Komt u aan de balie, dan krijgt u de kiezerspas gelijk mee.

 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

 

Informatie

Bij het Bureau verkiezingen op het gemeentehuis in Joure kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen. Het bezoekadres is: Herema State 1, 8501 AA in Joure. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 14 05 14 (zonder kengetal). Het e-mailadres voor de verkiezingen is verkiezingen@defryskemarren.nl.

Joure, 16 april 2019

 

Burgemeester De Fryske Marren

Namens deze,

Jan Knijpstra

beleidsmedewerker Inwoners