Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2019, 94652Beschikkingen | aanvraagTerugwinnen grondstof binnen installatie Europaweg Zuid 2 Ritthem

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het terugwinnen van grondstof binnen de bestaande installatie uit de afvalstroom HT-water afvalstroom op de locatie Europaweg Zuid 2 in Ritthem (15-04-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.