Gemeente Beesel - subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen

Het college van B&W heeft op 8 april de subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen vastgesteld. Het betreft een verbreding t.o.v de vorige uitvoeringsregel investeringssubsidies voor verenigingen met een eigen accommodatie. Deze regeling was bestemd voor renovatie en nieuwbouw (gebouwen). De toekomstbestendigheid van verenigingen en accommodaties zit echter niet altijd (alleen) in gebouwen. Soms zijn er ook investeringen nodig in materialen of buiten terreinen om vernieuwend aanbod te kunnen leveren. Om hierin te kunnen ondersteunen hebben we de regeling inhoudelijk verbreed voor investeringen in buitenterreinen en materialen (geen kleding en muziekinstrumenten) mits passend binnen de richtlijnen van ons (accommodatie) beleid.

De subsidieregeling treedt in werking op 1 mei 2019 en ligt vanaf 24 april gedurende 2 weken ter inzage bij de klantenbalie van het gemeentehuis.

Reuver, 8 april 2019

Naar boven