Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 93985Beschikkingen | aanvraagGemeente Borger-Odoorn, Odoorn, De Goorns 28, omgevingsvergunning brandveilig gebruik (aanvraag)

Aanvragen Omgevingsvergunning WABO Uitgebreide procedure

Datum ontvangst: 15-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen:

Odoorn

De Goorns 28, omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19389-2019

Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder worden tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zicht hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.