Inwoners die vertrokken zijn naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van Gemeente Rotterdam is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

In de bijlage links treft u de lijst met vertrokken personen van 15 april 2019 aan

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze termijn start één dag na publicatiedatum. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de datum van het bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

het college van burgemeester en wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Naar boven