Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2019, 92926Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Exploitatievergunning Droge Horeca – verleend voor de Viswinckel, Grotestraat te Cuijk

 

Exploitatievergunning droge horeca:

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening een exploitatievergunning droge horeca is verleend.

Voor : Viswinckel

Locatie : Grotestraat 21 te Cuijk (5431 DQ)

Datum verzending : 15 april 2019

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.