Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 92189Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, renoveren van de bestaande kas, Drechterwaard 16, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1824EX16

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Drechterwaard 16 Alkmaar: het renoveren van de bestaande kas Datum ontvangst: 5 april 2019.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.