Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 91273Overige besluiten van algemene strekkingVerlenen mandaat aan Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 

hebben het voorstel van de afdeling Wonen & Ondernemen van 5 februari 2019 gelezen, en;

 

besluiten:

  • 1.

    in te stemmen met het verlenen van mandaat aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor de adequate uitvoering van de projectbegeleiding sanering verkeerslawaai lokale wegen.

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

12 februari 2019

de gemeentesecretaris,

A.M.T. Beuker

de locoburgemeester,

W.P.J. Bijman