Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2019, 90337Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Markt 13

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor:

 

Markt 13, 4641 HP Ossendrecht

Het wijzigen van de huidige functie naar Wonen, alsmede het wijzigen van de gevel

Ontvangen 2 april 2019

 

Hoogerheide, 17 april 2019