Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2019, 90177Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning Ossendrecht - Dwarsstraat 31

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

 

Dwarsstraat 31, 4631 EA Ossendrecht

Verplaatsen van de uitrit

Verzonden 10 april 2019

 

De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

 

Hoogerheide, 17 april 2019