Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2019, 90114Beschikkingen | afhandelingOssendrecht - Molenbosstraat 13a (Kabels en leidingen telecom)

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht brengen ter openbare kennis dat een instemming/vergunning is verleend voor:

 

Molenbosstraat 13a, 4641 SH Ossendrecht

Het uitvoeren van kabel- en leidingwerkzaamheden

Verzonden 08 april 2019

 

De bovenstaande beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

 

Hoogerheide, 17 april 2019