Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 89555Beschikkingen | aanvraagAangevraagde evenementenvergunning: 19/62214 Herdenking 200e sterfdag admiraal J.H. van Kinsbergen d.d. 22 mei 2019, Het Stadscafé Nieuwstraat 295 in Apeldoorn

 

 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Omschrijving: herdenking