Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 89435Beschikkingen | aanvraagAangevraagde evenementenvergunning: 19/62149 Bierfestival Hopdonders TerrasHof Festival d.d. 2 juni 2019, Koninginnelaan 69b in Apeldoorn

 

 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Omschrijving: Bierfestival