Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 88246Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen – kennisgeving melding brandveilig gebruik: het brandveilig gebruiken van een pand aan Kouvenderstraat 100 te Hoensbroek

 

 

Het college van Heerlen maakt bekend dat de volgende melding is ingekomen, als bedoeld in artikel 1.81 van het Bouwbesluit 2012:

 

Dossiernummer : 9252

Adres : Kouvenderstraat 100, 6431 HH te Hoensbroek

Activiteit : het brandveilig gebruiken van een pand

Datum van ontvangst : 25-03-2019

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deze bekendmaking is enkel ter kennisgeving en bieden wij als service aan, zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting. De melding ligt niet ter inzage. Wilt u meer informatie, neem contact op met de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.