Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 88242Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen – kennisgeving melding brandveilig gebruik: het brandveilig gebruiken van een pand aan Spoorplein 47 te Heerlen

 

 

Het college van Heerlen maakt bekend dat de volgende melding is ingekomen, als bedoeld in artikel 1.81 van het Bouwbesluit 2012:

 

Dossiernummer : 9206

Adres : Spoorplein 47, 6411 NZ te Heerlen

Activiteit : het brandveilig gebruiken van een pand (unit DSC gebouw D)

Datum van ontvangst : 19-03-2019

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deze bekendmaking is enkel ter kennisgeving en bieden wij als service aan, zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting. De melding ligt niet ter inzage. Wilt u meer informatie, neem contact op met de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.