Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 88223Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding: het saneren van asbest aan Edisonstraat 93 en 191 te Heerlen

 

 

Het college van Heerlen maakt bekend dat de volgende melding(en) is/zijn ingekomen, als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012:

het saneren van asbest aan Edisonstraat 93 en 191, 6412 TR Heerlen (datum ontvangst 01-04-2019 , dossiernummer 9329 )

Tegen deze sloopmelding(en) kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Deze bekendmaking(en) is/zijn enkel ter kennisgeving en bieden we aan als service, zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting. De melding(en) ligt/liggen derhalve niet ter inzage. Indien u nadere informatie wenst kunt u zich wenden tot de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.