Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 87428Overige overheidsinformatieGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning , Graanmarkt 4, Zwaagdijk- Oost week 15

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitrit

met verzenddatum 05-04-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op op 30-05-2019 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.

 

[