Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 87413Overige overheidsinformatieGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Schootsvel kavel 4 (vlp. huisnr. 8), Medemblik week 15

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van bedrijfsverzamelgebouw

met verzenddatum 04-04-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 17-05-2019 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.