Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 87335Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 18 april 2019

Agenda voor de openbare raadsvergdering op donderdag 18 april 2019.

 

Aanvang 20:00 uur

Locatie: gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

4. Meerjarenbeleidsplan Politie

5. Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)

6. Sluiting