Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 87234Overige besluiten van algemene strekkingBesluit uitbreiding betaald parkeren 2019, Hilversum

 

 

B&W besluit

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Gelezen hebbende het voorstel

 

Besluiten:

 

I

 

1. Op basis van artikel 2 Parkeerverordening Hilversum 2018 en artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2019 de volgende (delen van) straten in het Schilderskwartier:

- Eikbosserweg tussen Zeshoven en Frans Halslaan

- Silenestraat tussen Neuweg en Eikbosserweg

aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders categorie gebied buitenschil BKN, voor een periode van twee jaar, met als startdatum 1 juni 2019.

 

2. Op basis van artikel 2 Parkeerverordening Hilversum 2018 en artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2019 de volgende (delen van) straten in het Schilderskwartier:

- Wernerlaan tussen Koningstraat en Julianalaan

aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders categorie gebied Schil, voor een periode van twee jaar, met als startdatum 1 juni 2019.

 

3. Op basis van artikel 2 Parkeerverordening Hilversum 2018 en artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2019 de volgende (delen van) straten in de Vogelbuurt:

- Ehrlichstraat

- Jac. P. Thijsseplein, noord-, west- en zuidzijde

- Jac. P. Thijsseplein, oostzijde

- Kievitstraat tussen Jac. P. Thijsseplein en de IJsvogelstraat

- Leeuwerikstraat, tussen het Jac. P. Thijsseplein en de Vinkenstraat

- Minckelersstraat zuidzijde, tussen Pelikaanstraat en de Jan van der Heijdenstraat

- Pelikaanstraat

- IJsvogelstraat

- Zilvermeeuwstraat

- Flamingohof

- Ibishof

- Paradijsvogelhof

- Veenshof

aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders, in het nieuw te vormen categoriegebied Buitenschil Oost, voor een periode van twee jaar, met als startdatum 1 juni 2019.

 

4. Op basis van artikel 2 Parkeerverordening Hilversum 2018 en artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2019 de volgende (delen van) straten in de Elektrobuurt:

- Jan van der Heijdenstraat, oneven nummers oostzijde, tussen Eemnesserweg en Lorentzweg

- Jan van der Heijdenstraat, even nummers westzijde, tussen de Eemnesserweg en Lorentzweg

aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders categorie gebied Buitenschil Elektrobuurt, voor een periode van twee jaar, met als startdatum 1 juni 2019.

 

II. De werkingsduur van betaald parkeren in hierboven genoemde gebieden vast te stellen op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur (ex artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2019).

 

III. Het parkeergebied van de J.H.B. Koekkoekstraat lange zijde te wijzigen van categoriegebied Schil naar categoriegebied Buitenschil BKN.

 

IV. De parkeerzone van de straten;

- Professor Kochstraat tussen Beatrixtunnel en Ehrlichstraat

- Professor de Jongstraat

- Zuiderweg tussen Professor Kochstraat en Lijsterweg

- Pasteurlaan

te veranderen van De Buitenschil naar de nieuw te vormen categorie Buitenschil Oost.

 

V. Het in de bijlage bijgevoegde Aanwijzingsbesluit parkeren 2019 vast te stellen.

 

VI. De in de bijlage bijgevoegde Nadere regels parkeervergunningen 2019 vast te stellen.

 

VII. Het bedrag voor de uitbreiding van parkeerapparatuur van €100.000, zoals opgenomen in het investeringsprogramma van 2018, vrij te geven.

 

VIII. De in de bijlage bijgevoegde raadinformatiebrief te versturen naar de Raad.

 

Hilversum, 5 februari 2019

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

 

D. Emmer P.I. Broertjes