Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 87067Overige overheidsinformatieGemeente Medemblik, Besluit ambtshalve wijzigen adres, week 15

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon of personen niet op de juiste verblijfplaats ingeschreven staat/staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Als een persoon is verhuisd, gevestigd in Nederland of vertrokken naar het buitenland en in gebreke blijft met het doen van aangifte, wijzigt het college van burgemeester en wethouders het adres ambtshalve in de BRP.

Wij hebben van onderstaande personen ambtshalve het adres gewijzigd naar land: Onbekend

 

Naam

Geboortedatum

Ingangsdatum

Owczarek, M.P.

14-07-1991

22-02-2019

Ferretti, B.

25-04-1962

22-02-2019

Chapman, C.

23-04-1986

22-02-2019

Szczypa

15-02-1982

27-02-2019

Jaroch, I.A.

30-11-1974

27-02-2019

Wozniak, J.J.

30-03-1992

27-02-2019

Kalus, A.

01-10-1977

27-02-2019

Kalus, Z.

19-05-2013

27-02-2019

Jagodzinski, M.

22-04-1987

28-02-2019

 

Gevolgen

Het wijzigen van een adres kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

 

Uw bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat minimaal:

 • 1.

  Uw naam en adres

 • 2.

  De verzenddatum

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  Uw motieven van het bezwaar

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling genomen wordt. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mailbericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

 

Inschrijven

Verblijft u in Nederland maar staat u niet (meer) ingeschreven in de BRP, dan moet u aangifte doen bij de gemeente waar u woont/verblijft. U doet dit persoonlijk aan de balie van burgerzaken. Woont u in Medemblik, maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 0229 85 6000.

 

RNI

Als u uitgeschreven bent naar het buitenland of onbekend dan hebben wij u gegevens overgedragen aan de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Een overzicht van de RNI-loketten vindt u op www.rijksoverheid.nl.