Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 86670Overige overheidsinformatieActieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019

 

Op 26 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019 vastgesteld.

 

Doel Actieplan

Het actieplan heeft als doel de verkeersveiligheid binnen de gemeente De Fryske Marren te verbeteren. Aan de hand van verkeerseducatie, communicatie, voorlichting en handhaving wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt ingezet op een Duurzaam Veilig-wegennet.

 

In het actieplan wordt ingegaan op de uitgevoerde activiteiten in 2018. Vervolgens wordt ingegaan op de geplande activiteiten in 2019.

 

Actieplan ter inzage

Het volledige Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019 is op onze website www.defryskemarren.nl geplaatst en kunt u via deze link benaderen.

 

 

Joure, 10 april 2019