Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 85689Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Lillehammer in Klundert

Benedenkade 12 in Willemstad

 

Schansdijk 3 in Zevenbergen

Oslo 4 in Klundert

Omschrijving project

Bouwen van een nieuwe woning

Het verbouwen van de feestzaal/restaurant tot hotelkamers

 

Het realiseren van een restaurant

Het bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit

Datum ontvangst

31 januari 2019

15 januari 2019

 

14 februari 2019

24 januari 2019

 

 

 

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.