Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 85216Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Mendelssohnlaan 1 in Voorthuizen, verbouwen en uitbreiden woning

 

Zaaknummer 2019W0459

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.