Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 85198Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Leeuwerikstraat 22 in Barneveld, maken uitweg

 

Zaaknummer 2019W0540

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.