Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 85188Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Harselaarseweg 49 in Barneveld, kappen van 5 bomen

 

Zaaknummer 2019W0362

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.