Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 85094Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Goorderweg hoek Garderbroekerweg in Voorthuizen, tijdelijke woonruimte en opslagruimte en aanleggen uitweg

 

Zaaknummer 2019W0868

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.