Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 85029Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Postweg tussen 13 en 13A in De Glind, uitbreiden stal met een overdekte uitloop

 

Zaaknummer 2019W0871

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.