Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 85005Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 64 in Barneveld, vergroten schuur/garage

 

Zaaknummer 2019W0848

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.