Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 84935Overige besluiten van algemene strekkingBouwkostenindicator 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de Legesverordening 2019 van de gemeente Leudal;

Besluit:

Vast te stellen de bouwkostenindicator 2019

 

Bouwkostenindicator gemeente Leudal prijspeil 2019

De bouwkosten zijn opgesteld door adviesbureau Janssen in Echt in samenspraak met het Bouw- en woningtoezicht overlegorgaan Noord- en Midden Limburg. De bouwkosten zijn gebaseerd op echte actuele eenheidsprijzen.

 

Nr.

Type

hoeveelheid

eenheid

prijs/eenheid

Totaal in €, excl. BTW

 

WOONGEBOUWEN (niet grondgebonden)

 

 

 

 

1

Appartementen standaard

 

1

332,00

332

2

Appartementen beter

 

1

413,00

413

 

GRONDGEBONDEN WONINGEN

 

 

 

 

3

Tussenwoning standaard

 

1

297,00

297

4

Tussenwoning beter

 

1

411,00

411

5

Half vrijstaand standaard

 

1

334,00

334

6

Half vrijstaand beter

 

1

449,00

449

7

Vrijstaand standaard

 

1

410,00

410

8

Vrijstaand beter

 

1

539,00

539

 

WONINGEN - AANVULLINGEN:

 

 

 

 

9

Garage / berging

 

1

172,00

172

10

Kelder (onder nieuwbouw)

 

1

226,00

226

11

Carport / overkapping ( in m²)

 

1

124,00

124

12

Dakkapel h= 1,6 m. (per m¹, breedte)

 

1

1.251,00

1.251

13

Aanbouw tegen bestaande woning

 

1

343,00

343

14

Gemetselde tuinmuur d=100 kolom= hoh 4000

 

1

154,00

154

 

BIJEENKOMSTGEBOUW ( in m²)

 

 

 

 

15

Multifunctionele accommodatie

 

1

1.549,00

1.549

16

Cafe \ Restaurant

 

1

1.317,00

1.317

17

Hotel \ Motel

  

 

1

1.479,00

1.479

 

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW ( in m²)

 

 

 

 

18

Gezondheidscentrum \ praktijk

 

1

1.452,00

1.452

19

Woonzorgcentrum

 

1

1.346,00

1.346

20

Ziekenhuis

 

1

1.804,00

1.804

 

INDUSTRIEEL GEBOUW ( in m²)

 

 

 

 

21

Bedrijfshal, (basic \ lowbudget)

 

1

315,00

315

22

Bedrijfshal, < 2.500 m²

 

1

422,00

422

23

Bedrijfshal, > 2.500 < 10.000 m²

 

1

374,00

374

24

Bedrijfshal, > 10.000 m²

 

 

1

362,00

362

25

Toeslag kantoor tegen bedrijfshal

 

1

1033,00

1033

26

Toeslag kantoor inpandig in bedrijfshal (A)

 

1

626,00

626

 

KANTOORGEBOUWEN ( in m²)

 

 

 

 

27

Kantoor standaard

 

1

1.172,00

1.172

28

Kantoor beter

 

1

1.911,00

1.911

 

ONDERWIJSGEBOUW ( in m²)

 

 

 

 

29

Basis- en brede school

 

1

1.281,00

1.281

30

Middelbare- en hogerescholen

 

1

1.402,00

1.402

 

SPORTGEBOUW ( in m²)

 

 

 

 

31

Sporthal \ gymzaal

 

1

987,00

987

32

Clubhuis (kleedlokalen + kantine)

 

1

1.403,00

1.403

 

WINKELGEBOUW ( in m²) :

 

 

 

 

33

Doe-het-zelf hal \ meubelhal \ supermarkt

 

1

803,00

803

34

Autogarage met showroom

 

1

771,00

771

35

Winkels

 

1

1.274,00

1.274

 

PARKEERGARAGES ( in m²):

 

 

 

 

36

Parkeergarage bovengronds

 

1

330,00

330

37

Parkeergarage ondergronds

 

1

859,00

859

 

PORTA KABINES ( in m²):

 

 

 

 

38

Porta kabines low budget

 

1

550,00

550

39

Porta kabines afgewerkt

 

1

718,00

718

40

Woonwagen

 

1

1.066,00

1.066

 

TOESLAGEN

 

 

 

 

41

Paalfundering in m² bebouwd oppervlak (A)

 

1

37,00

37

 

AGRARISCH ( in m²) :

 

 

 

 

42

Werktuigenloods

 

1

152,00

152

43

Geïsoleerde stal (pluimvee)

 

1

186,00

186

44

Sterk geventileerde stal (rundvee/varkens)

 

1

155,00

155

45

Mestkelder

 

1

71,00

71

46

Tuinbouwkas (onverwarmd)

 

1

27,00

27

47

Tuinbouwkas (verwarmd)

 

1

39,00

39

48

Open veldschuur

 

1

141,00

141

Toelichting:

In de bouwkostenindicator (BKI) zijn de bouwkosten opgenomen van de meest voorkomende bouwwerken. De bouwkosten zijn gebaseerd op actuele eenheidsprijzen. Aan de hand van deze eenheidsprijzen worden de bouwkosten van een project bepaald. De bouwkosten conform de BKI zijn vaste eenheidsprijzen voor bepaalde type bouwwerken en vormen de grondslag voor de berekening van de bouwleges (en niet de werkelijke bouwkosten of een raming hiervan). De kengetallen zijn vastgelegd per type bouwwerk en worden in de meeste gemeenten van de regio Midden- en Noord Limburg toegepast. Voor de heffing van de bouwleges geldt het uitgangspunt dat voor gelijksoortige gebouwen en bouwwerken, gelijke leges worden betaald. Daarom is het voor de berekening van de bouwkosten niet relevant of gebruik wordt gemaakt van bestaande materialen, bouwen in eigen beheer of het gebruik van bestaande gebouwen en bouwwerken. De nieuwbouw eenheidsprijzen zijn altijd van toepassing.

De bouwkosten in de BouwkostenIndicator (BKI) betreffen kosten voor nieuwbouw. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

1/3 van de kosten voor ruwbouw;

1/3 van de kosten voor afwerking;

1/3 van de kosten voor installaties.

Bij verbouw en renovatie wordt, voor dat deel van het bouwwerk waarop de verbouw-/renovatie betrekking heeft, voornoemde verdeling toegepast.

Het bepalen van de oppervlakten en inhouden gebeurd op basis van NEN 2580.

BI betekent 'Buitenwerkse Inhoud' en BVO betekent 'bruto vloeroppervlakte'.

De kosten van bouwwerken die NIET benoemt zijn in de BKI worden bepaald op basis van vergelijkbare bouwwerken die wel benoemt zijn in de BKI. Indien géén vergelijking mogelijk is, worden de kosten, conform de UAV 2012, bepaald op basis van een onderbouwde raming van deze kosten, het overleggen van een open begroting of een 

Heythuysen 2 april 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

H.K.W. Bekkers A.H.M. Verhoeven