Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2019, 80498Beschikkingen | afhandelingHaarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 3 , 2019-00497, plaatsen dakopbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 22 maart 2019

 

Het college van B en W maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.