Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 79162Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 20 maart 2019 tot en met 27 maart 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Plaza 3 in Moerdijk

plaatsen van twee lichtreclames

21 maart 2019

Middenweg 10 in Moerdijk

plaatsen van stellingen

25 maart 2019

Steenweg 6 in Moerdijk

legaliseren slaapkamer, gevelwijziging en wijzigen inrit

25 maart 2019

Wethouder Trompersstraat 40 in Langeweg

vervangen van de garagedeur voor een kozijn met glas

21 maart 2019

Blaaksedijk 14 in Fijnaart

vernieuwen van het dak

22 maart 2019

Schansdijk 2E in Zevenbergen

plaatsen van een hekwerk

21 maart 2019

Teunisbloem 11 in Zevenbergen

plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel van de woning

22 maart 2019

Benedenkade / Binnenhaven Willemstad in Willemstad

plaatsen toegangshekken en een cameramast

22 maart 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.