Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 79000Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een blokhut met luifel op het perceel Dobber 25 (volkstuinencomplex) te Obdam

Op 28 maart 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een blokhut met luifel op het perceel Dobber 25 (volkstuinencomplex) te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0169. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.