Aanwijzingsbesluit briefadresgever

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op artikel 2.42, lid van de Wet basisadministratie personen besluit:

 

1. De volgende rechtspersoon aan te wijzen als briefadresgever in de zin van de Wet basisregistratie personen: WMO Adviescentrum Noordwijkerhout, Via Antiqua 23, 2211 HW Noordwijkerhout

2. Het besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 2019.

 

Besloten in de vergadering van 26 maart 2019.

 

De burgemeester,

J.M. Hermans-Vloedbeld

 

De secretaris,

C. Hof

Naar boven