Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 75152Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 starterswoningen op het perceel Tuinderij 2 t/m 8 (even), en Wiedewei 1 t/m 7 (oneven) te Ursem

De gemeente heeft op 27 maart 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2019-HZ-0079 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 starterswoningen op locatie Tuinderij 2 t/m 8 (even), en Wiedewei 1 t/m 7 (oneven) te Ursem te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.